miércoles, 18 de agosto de 2010

Трите прасета


В тази приказка винаги ми е бил излишен вълкът. Да не би имало вълк в приказките - по-малко щяха да са проблемите на прасетата. И по-малко приказки щеше да има, което щеше да е от полза на илюстраторите... Да не се чудят всеки път как да се докарат пред публиката. А тази? Тази съм я илюстрирал седем пъти. iСиктир...
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Los tres cerdos. En ese cuento siempre me ha sobrado el lobo. Sin lobos deambulando por los cuentos los cerdos endrían menos problemas. Los ilustradores también... ¿Y ese cuneto:? Ese lo he ilustrado siete veces... iQuejoderse...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...